Klimaat van Aandacht

Het Klimaat van Aandacht is ontwikkeld vanuit de visie dat elk kind, ook kinderen waarbij er in de basis iets ontbreekt, zo volwaardig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan hun eigen sociale omgeving. Kinderen met stoornissen, achterstanden of problematische thuissituaties vertonen vaak minder voorspelbaar gedrag en zijn voor begeleiders of leerkrachten moeilijker te betrekken bij of te handhaven binnen een groep.

Heppie weet uit ervaring dat het met de juiste begeleidingswijze mogelijk is om deze kinderen beter te laten functioneren. Het is dan ook onze doelstelling om begeleiders en organisaties handvaten aan te reiken in de omgang met deze doelgroep.

De methodiek van het Klimaat van Aandacht bevat een ziens- en werkwijze die een goede basis biedt voor volwaardige participatie van kinderen met bijzonder gedrag aan speel- of leeractiviteiten. Een methode die we daarom met plezier uitdragen naar organisaties, professionals en vrijwilligers die gaan voor ditzelfde doel.

Klik hier voor meer informatie over de trainingen Klimaat van Aandacht

  • Joseph Haydnlaan 2a
  • 3533 AE Utrecht
  • 085-0653442