Organisatie

Bestuur en toezicht
Stichting Heppie kent een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en dient primair het belang van Stichting Heppie in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Voorzitter: Robert Kapteijn

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Voorzitter: Robert Kapteijn A.I.
Vice-voorzitter: Ruud Bakhuizen
Lid: Thomas Notermans
Lid: René van de Camp
Lid: Karin de Lange
Lid: Taco Rijssemus

De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden.

Comite van Aanbeveling:
John de Mol, media-ondernemer
Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam
Annemarie van Gaal, ondernemer en investeerder
Prof. dr. Geertjan Overbeek, hoogleraar pedagogiek
Mijntje Donners, ex-tophockeyster

Ambassadeurs:
Rene en Natasja Froger
Fabienne Bergmans, winnares The Voice Kids I

Bank
Rabobank: NL75 RABO 0115 8925 59

KvK
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 41086340.

RSIN
8056.50.313

Keurmerken

  • Keurmerk KinderVakanties, sinds 2011
  • Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD!, sinds september 2006. De kwaliteitsonderscheiding voor vrijwilligersorganisaties van Vereniging NOV

Fiscale positie
Gezien de activiteiten wordt Stichting Heppie in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt.

ANBI
Stichting Heppie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

  • Joseph Haydnlaan 2a
  • 3533 AE Utrecht
  • 085-0653442