Doelgroep in Cijfers

  • In 2011 leefden ruim 359.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit is meer dan 1 op de 10 kinderen.
  • Jaarlijks zijn in Nederland, naar schatting van het AMK, 100.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling.
  • Een rapport van het SCP in 2010 meldt dat er 273.000 kinderen in Nederland last hebben van sociale uitsluiting (combinatie van sociale participatie, materiĆ«le achterstelling en in een onveilige of onprettige buurt wonen).
  • Zeker 30.000 kinderen in Nederland kunnen niet meer verzorgd worden door hun eigen ouders. Zij groeien op in tehuizen of bij pleegouders.
  • Drie tot vijf procent van de kinderen heeft zoveel problemen dat zij gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft.
  • Joseph Haydnlaan 2a
  • 3533 AE Utrecht
  • 085-0653442