Doelgroep

Ieder kind verdient aandacht
Heppie zet zich in voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar die niet onbezorgd kunnen opgroeien. Er zijn in ons land vele tienduizenden kinderen die elke dag weer geconfronteerd worden met problemen waar zij zelf niets aan kunnen doen. De problemen die ze ondervinden kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:

 • Armoede
  Kinderen van ouders met geldproblemen, kinderen die samen met hun moeder leven van alleen een bijstandsuitkering of kinderen uit gezinnen die te maken hebben met schuldhulpverlening komen door de financiële problemen weinig de deur uit en zitten vaak in een sociaal isolement.
 • Gedrags- of ontwikkelingsstoornissen
  Kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of een vorm van autisme, hebben door hun bijzondere gedrag moeite om te spelen met andere kinderen omdat dit geregeld leidt tot conflicten en ruzies. Door de buurt, clubs en sportverenigingen worden ze vaak als extreem lastig gekwalificeerd. Ze spelen meestal alleen thuis en vormen een zware belasting voor het gezin.
 • Achterstand of een licht verstandelijke handicap
  Door hun onvermogen kunnen deze kinderen niet mee in het normale spel. Ze zijn meestal het slachtoffer van pestgedrag en hebben hierdoor weinig vriendjes en een gebrek aan zelfvertrouwen. Deze kinderen ervaren weinig veiligheid tijdens het spelen en kunnen daarom afwijkend gedrag gaan vertonen.
 • Verstoorde gezinssituaties
  Er zijn ook kinderen die moeten leven in een zeer gespannen thuissituatie of niet meer thuis wonen maar bij een pleeggezin of in een leefgroep. Veel van deze kinderen hebben schade opgelopen door de verstoorde en extreme gezinssituaties en vertonen daardoor vaak gedrags- en hechtingstoornissen. Gedrag dat door anderen wordt afgekeurd, en vooral weerstand en onbegrip oproept.
 • Ziekte
  Kinderen van wie een ouder, broertje of zusje ernstig ziek is dragen vaak al verantwoordelijkheden die niet bij een kind thuishoren, of komen noodgedwongen altijd op de tweede plaats. Ze worden gedwongen om zeer snel volwassen te worden en kennen nauwelijks mogelijkheden tot ontspanning of onbezorgd spelen met andere kinderen.

Allemaal omstandigheden waar kinderen zelf weinig aan kunnen doen, maar behoorlijk ingrijpen in hun welzijn. Deze kinderen krijgen niet de kans om écht kind te zijn en belanden vaak in een sociaal isolement. Ze kunnen niet rekenen op plezier en ontspanning, positieve aandacht en een onbezorgde jeugd. Allemaal aspecten die een kind juist zo hard nodig heeft om op te groeien tot een gelukkig en evenwichtig persoon. Heppie biedt hen positieve aandacht, succesmomenten en een zorgeloze tijd om even bij te tanken. Zo kan elk kind weer gewoon lekker kind zijn; helemaal Heppie!

 • Joseph Haydnlaan 2a
 • 3533 AE Utrecht
 • 085-0653442